معرفی انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

اساسنامه انجمن

 | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 
 • دانلود آخرین نسخه اساسنامه انجمن آناتومی در قالب فایل پی دی اف

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن علوم تشریح ایران

فصل اول

تعریف و مشخصات

ماده 1 – نام، انجمن علوم تشریح ایران که در این اساسنامه اختصارا «انجمن» نامیده می شود. انجمن دارای تابعیت ایران و شخصیت حقوقی مستقلی می باشد.

متده 2 – انجمن جمعیتی است تخصصی که اعضا آن را متخصصین رشته های علوم تشریحی تشکیل می دهند. انجمن جمعیتی است غیرانتفاعی و نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد و همچنین انجمنی است علمی، صنفی و رفاهی که جهت دفاع از حقوق علمی – صنفی و رفع احتیاجات رفاهی و خدماتی اعضا می باشد.

ماده 3 – مرکز انجمن در تهران است (آدرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی – صندوق پستی 6349-15875) و می تواند با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، شعباتی در شهرستان ها داشته باشد. انجمن برای مدت نامحدودی تاسیس گردیده است.

ماده 4 – علوم تشریحی رشته ای از علوم پایه پزشکی می باشد که در آن مرفولوژی اجزا مختلف بدن انسان از نقطه نظرات مختلف تعریف شده مورد مطالعه قرار می گیرد.

ماده 5 – متخصص علوم تشریح به شخصی اطلاق می شود که دوره کامل علوم تشریحی را در یکی از مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک علمی فوق لیسانس در رشته علوم تشریح شده باشد و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در صورت داشتن 5 سال سابقه آموزشی در رشته علوم تشریح و با درجه استادیاری بدون توجه به مدرک اخذ شده، می توانند به عضویت رسمی انجمن درآیند. مدارک علمی مذکور باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد و برای عضویت در انجمن باید مورد تایید انجمن نیز باشد.

ماده 6 – انجمن و اعضای وابسته به آن به نام انجمن علوم تشریح ایران حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی را ندارد.

ماده 7 – انجمن و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نمایند.

ماده 8 – طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوری وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

فصل دوم

اهداف

ماده 9 – اهداف انجمن به شرح زیر می باشد:

الف : تلاش در جهت بهبود و ترمیم مقررات جاری در مورد علوم تشریحی از طریق ارائه پیشنهادات اصولی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات ذیربط.

ب : سعی در بهبود و گسترش کمی و کیفی مراکز دانشگاهی مربوط به این رشته از طریق همکاری و تبادل نظر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات مسئول.

ج : کوشش مستمر و مداوم در بالا بردن سطح علمی علوم تشریحی کشور به موازات پیشرفت ها و تحولات جهانی این رشته، همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز پزشکی در تحقق هر چه بیشتر این منظور.

د : تشویق اعضای انجمن و دانشجویان علوم تشریحی به پژوهش های علمی در رشته علوم تشریحی و ایجاد تسهیلات در این زمینه در حدود اختیارات و امکانات انجمن.

ه : ایجاد ارتباط با متخصصین علوم تشریحی و انجمن های مشابه سایر کشورها به منظور مبادله اطلاعات علمی و حرفه ای.

و : همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات ذیربط در جهت جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی و حرفه ای در این رشته.

ز : تلاش در جهت رفع نارسایی های استخدامی متخصصین علوم تشریحی از طریق ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فوق به مقامات مسئول.

ح : ایجاد ارتباط و همکاری و هماهنگی بین گروه های مختلف علوم پزشکی.

ط : شناساندن حرفه و هدف های انجمن به جامعه و تشویق جوانان به تحصیل در این رشته .

ی : تشکیل و شرکت در کنگره و سمینارهای علمی داخل و خارج از کشور و انتشار نشریه اختصاصی انجمن.

ل : ایجاد شرکت ها و تعاونی به منظور تامین نیازهای اعضا با رعایت قوانین و مقررات موضوعه.

فصل سوم

عضویت

ماده 10 – عضویت در انجمن منوط به احترام،  قبول و رعایت اساسنامه و آیین نامه انجمن بوده و به شرح زیر می باشد:

الف : اعضای رسمی: متخصصن علوم تشریحی مشمول ماده 5 به عضویت رسمی انجمن پذیرفته شده و دارای کارت عضویت رسمی انجمن می باشد.

ب : انجمن می تواند بنابر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، دانشمندان و شخصیت های برجسته علمی داخلی و خارجی را که دارای خدمات مهم و شایسته در امور علوم تشریحی و پزشکی و یا سایر علوم باشند را به عضویت افتخاری و وابسته انجمن بپذیرد.

تبصره 1 – دانشجویان رشته های علوم تشریح جزو اعضای دابسته انجمن محسوب می شوند.

تبصره 2 – اعضای وابسته حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هیئت مدیره و بازرسی دا ندارند و صرفا می توانند از تسهیلات علمی در حدود امکانات انجمن برخوردار گردند و برای اعضای وابسته کارت عضویت صادر نمی گردد.

ماده 11 – اعضای رسمی انجمن باید برای تامین هزینه های جاری انجمن مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می شود.

فصل چهارم

سازمان

ماده 12 -  انجمن برای طرح و اجرای برنامه های لازم به منظور نیل به اهداف خود دارای سازمان زیر با اختیارات و مسئولیت های مندرج در اساسنامه و آیین نامه انجمن می باشد.

الف : مجمع عمومی و انتخابات

ب : هیئت مدیره

ج : بازرس

الف مجمع عمومی

ماده 13 : عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی انجمن سالی یک بار و در سه ماهه اول سال تشکیل می شود و با حضور حداقل نصف + 1 نفز از اعضای رسمی انجمن رسمیت می یابد که پس از پایان استماع به گزارش سالیانه هیئت مدیره و بازرس، خط مشی و برنامه های عمومی انجمن در سال آینده اتخاذ می گردد. انتخابات هیئت مدیره هر سه سال یک بار و انتخابات بازرس هر یک سال یک بار از طریق مجمع عمومی سالیانه انجام می گردد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره و یا 3/1 کل اعضای رسمی تشکیل گردد.

تبصره – چانچه در جلسه اول مجمع عمومی حدنصاب اعضای حاضر جهت رسمیت جلسه حاصل نشود، هیئت مدیره مجددا طی دعوت نامه، جلسه دوم مجمع عمومی را حداکثر یک ماه پس از جلسه اول تشکیل خواهد داد. جلسه دوم با حضور هر عده از اعضای رسمی رسمیت خواهد یافت و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد.

ماده 14 – هیئت مدیره انجمن موظف است بیست روز قبل از تشکیل مجمع چه در مورد عادی و چه فوق العاده، طی دعوت نامه ای با قید دستور جلسه، تشکیل مجمع عمومی را به اطلاع اعضا برساند.

ماده 15 – مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی حداقل 3/1 اعضای رسمی انجمن منعقد می شود. مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف + 1 نفر از اعضای رسمی انجمن رسمیت یافته و اخذ تصمیم در مورد تغییر مفاد اساسنامه و آیین نامه و انحلال انجمن با 3/2 آراء حاضر انجام می شود.

ماده 16 – کلیه جلسات مجامع عمومی باید دارای صورت جلسه با امضای کلیه افراد حاضر در جلسه باشد.

ماده 17 – انتخابات هیئت مدیره و بازرس در مجمع عمومی سالیانه از طریق رای مخفی و با بدست آوردن اکثریت آراء اعضای رسمی حاضر خواهد بود.

ماده 18 – هیات نظارت بر انتخابات و جلسات مجامع عمومی که حداقل از سه نفر تشکیل می گردد و در روز انتخابات در مجمع عمومی پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رییس انجمن از طرف اعضا انتخاب می شوند بر چگونگی اجرای انتخابات نظارت خواهند نمود.

ماده 19 – هیئت مدیره موظف است قبل از برگزاری انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات را کتبا به اطلاع کلیه اعضای رسمی رسانده و از اعضا درخواست نماید طی مهلت مقرر کاندیداتوری خود را جهت انتخابات هیئت مدیره و بازرس اعلام نمایند.

تبصره – هیئت مدیره و بازرس نیز موظفند در طی مهلت مقرر نامزدها را اعلام نمایند.

ماده 20 – کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس باید دارای شرایط زیر باشند:

الف : ضمن داشتن مدرک تخصصی عضو رسمی انجمن نیز باشند.

ب : تابعیت ایران

ج : متدین بودن به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی کشور

د : عدم سابقه محکومیت موثر جنحه و یا جنایی

ه : پذیرش اساسنامه انجمن

ب : هیئت مدیره

ماده 21 – اداره انجمن به عهده اعضای هیئت مدیره می باشد. هیئت مدیره شامل 7 نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل می باشد که در مجمع عمومی با توجه به ماده 10 و تبصره های وابسته از طریق رای مخفی و با اکثریت اعضای رسمی حاضر برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود سمت های زیر با اکثریت آراء تعیین نمایند:

 1. رییس 2- نایب رییس 3- منشی 4- خزانه دار  5- مسئول امور انتشارات 6- مسئول امور پژوهش و آموزش 7- مسئول امور روابط عمومی

تبصره 1 – انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع خواهد بود.

تبصره 2 – جلسات هیات مدیره با بیش از نیمی از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 3 – در صورتی که یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره انجمن به علت استعفا یا غیبت یا فوت یا محجوریت و یا به هر علت دیگر از شرکت در جلسات هیئت مدیره محروم گردند، به جای آنها منتخبین ذخیره که در انتخابات اول بعد از منتخبین اصلی آراء بیشتری بدست آورده اند، برای بقیه دوره به عضویت هیئت مدیره انتخاب می شوند. مشروط بر اینکه عده ای که در هر دوره هیئت مدیره کنار می روند از سه نفر بیشتر نباشند در غیر این صورت انتخابات تجدید خواهد شد.

تبصره 4 – غیبت هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره بدون عذر موجه به مدت بیش از 5 جلسه به طور متناوب و سه جلسه متوالی در طی یک سال به منزله استعفای عضو تلقی می شود.

ماده 22 – هیئت مدیره نماینده انجمن بوده و در حدود مقررات و ضوابط اساسنامه و آیین نامه انجمن دارای اختیارات لازم برای اداره امور انجمن می باشد.

ماده 23 – هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار جلسات خود را تشکیل داده و تصمیمات به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده 24 - هیئت مدیره موظف است صورت جلسه کلیه جلسات خود را به صورت گزارش با امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه به ثبت برساند.

ماده 25 – اسناد مالی، چک ها و قبوض صادره و بازکردن حساب در بانک ها با امضا خزانه دار و رییس هیئت مدیره خواهد بود. در غیاب رییس، نایب رییس حق امضا دارد.

ماده 26 – آیین نامه و مقررات مربوط به انجمن را هیئت مدیره تهیه و بعد از تایید وزارت کشور به تصویب مجمع عمومی رسانده و نسبت به اجرای کامل آن نظارت خواهد نمود.

ماده 27 - هیئت مدیره موظف است که پس از تهیه بیلان مالی سالیانه یک نسخه از آن را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به بازرس تسلیم نماید.

ج : بازرسی

ماده 28 – نظارت بر کلیه اعمال و اقدامات هیئت مدیره از لحاظ انطباق با اساسنامه و آیین نامه انجمن به عهده بازرس می باشد. بازرس باید هر سال گزارش خود را در زمینه امور مالی و عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی تقدیم نماید و در صورت بروز تخلف از طرف هیئت مدیره آن را در مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 29 – بازرس انجمن را مجمع عمومی از طریق رای مخفی و با اکثریت آراء اعضای رسمی برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

تبصره : در این انتخابات یک نفر دیگر به عنوان بازرس علی البدل از طریق اکثریت آراء اعضای حاضر انتخاب می گردد تا در مواردی که بازرس به علت غیبت، استعفا، فوت، محجوریت و یا به هر علت دیگر از سمت خود کنار می رود، بازرس علی البدل جانشین او گردد.

ماده 30 – بازرس می تواند در هر زمان در زمینه وظایف اعضای هیئت مدیرهبه طور جمعی یا فردی از آنان توضیح بخواهد.

ماده 31 – بازرس می تواند گزارشات کتبی خود را در نشریه انجمن به اطلاع اعضا برساند.

ماده 32 – بازرس می تواند در صورت دریافت درخواست کتبی حداقل 3/1 اعضای رسمی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که در آن دلایل درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ذکر شده باشد اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بنماید. در صورت امتناع بازرس از قبول تقاضای اعضا برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اعضا می توانند راسا مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهند.

ماده 33 – حقوق و حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و بازرس توسط هیئت مدیره مشخص می شود.

ماده 34 – سلب عضویت موقت یا دایم اعضای رسمی به علت عدم رعایت شئونات حرفه ای، اجتماعی، بیماری و یا موارد مشابه دیگر با تصویب هیئت مدیره انجام می گیرد.

تبصره – در مواردی که هیئت مدیره لازم بداند می تواند تصویب سلب عضویت را به مجمع عمومی ارجاع نماید.

ماده 35 – در صورتی که پس از انقضای دوره هیئت مدیره انجام انتخابات به عللی خارج از حیطه امکانات هیئت مدیره مقدور نگردد و این امر به تایید وزارت کشور برسد هیئت مدیره و بازرس تا انجام انتخابات به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 36 – انجمن می تواند با تصویب هیئت مدیره عضویت انجمن های علمی داخلی و مجامع مشابه بین المللی را قبول نماید.

ماده 37 – در صورت انحلال انجمن، هیئت مدیره 3 نفر از بین خود به عنوان هیئت تسویه انتخاب می نماید. این هیئت پس از انجام کلیه تعهدات مالی و تسویه حساب های انجمن، دارایی و اموال را به مدت یک سال در اختیار می گیرد و چنانچه پس از یک سال تشکیلات جدیدی از این قبیل به هر شکلی که اکثریت متخصصیت تشریج در آن عضو باشند تشکیل نگردید، کلیه اموال و دارایی های مذکور اعم از منقول و غیرمنقول بعد از موافقت وزارت کشور و با نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی به یکی از مراکز علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور واگذار خواهد شد.

ماده 38 – انجمن دارای مهر و آرم مخصوص می باشد که باید به تایید وزارت کشور برسد. هیئت مدیره در حفظ و نگهداری مهر مسئول خواهد بود.

ماده 39 : برگزاری سمینار – کنفرانس علمی و مجامع مشابه از طرف انجمن منوط به اجازه از وزارت کشور و یا مراجع ذیربط دیگرمی باشد.

ماده 40 – درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت  وشرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی کمیسیون ماده قانون احزاب ارائه می شود. سال مالی انجمن منطبق به سال شمسی و همواره تا پایان اسفند ماه ختم می شود.

تبصره : بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا و حق عضویت اعضا و نیز کمک های دولتی و عمومی تامین خواهد شد.

ماده 41 – هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره پس از تصویب کمیسیون ماده 10 قابل اجرا خواهد بود.


دفعات مشاهده: 4993 بار   |   دفعات چاپ: 716 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرنامه

هیات مدیره انجمن

 • دکتر محمدتقی جغتائی
 • دکتر محمدحسین اسدی
 • دکتر محسن نوروزیان
 • دکتر ایرج راگردی کاشانی
 • دکتر منصوره موحدین
 • دکتر حسین صالحی
 • دکتر علی عابدلهی
 • دکتر عباس پیریایی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

شماره حساب انجمن
30102087527603
بانک پارسیان - آقای محمدتقی جغتائی منصوره موحدین محمد حسین اسدی

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 294 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 14 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 369876 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 466 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علوم تشریح ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Society of Anatomical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb