انجمن علوم تشریح ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف و برنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/31 | 

الف : تلاش در جهت بهبود و ترمیم مقررات جاری در مورد علوم تشریحی از طریق ارائه پیشنهادات اصولی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات ذیربط.

ب : سعی در بهبود و گسترش کمی و کیفی مراکز دانشگاهی مربوط به این رشته از طریق همکاری و تبادل نظر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات مسئول.

ج : کوشش مستمر و مداوم در بالا بردن سطح علمی علوم تشریحی کشور به موازات پیشرفت ها و تحولات جهانی این رشته، همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز پزشکی در تحقق هر چه بیشتر این منظور.

د : تشویق اعضای انجمن و دانشجویان علوم تشریحی به پژوهش های علمی در رشته علوم تشریحی و ایجاد تسهیلات در این زمینه در حدود اختیارات و امکانات انجمن.

ه : ایجاد ارتباط با متخصصین علوم تشریحی و انجمن های مشابه سایر کشورها به منظور مبادله اطلاعات علمی و حرفه ای.

و : همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات ذیربط در جهت جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی و حرفه ای در این رشته.

ز : تلاش در جهت رفع نارسایی های استخدامی متخصصین علوم تشریحی از طریق ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فوق به مقامات مسئول.

ح : ایجاد ارتباط و همکاری و هماهنگی بین گروه های مختلف علوم پزشکی.

ط : شناساندن حرفه و هدف های انجمن به جامعه و تشویق جوانان به تحصیل در این رشته .

ی : تشکیل و شرکت در کنگره و سمینارهای علمی داخل و خارج از کشور و انتشار نشریه اختصاصی انجمن.

ل : ایجاد شرکت ها و تعاونی به منظور تامین نیازهای اعضا با رعایت قوانین و مقررات موضوعه.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب