انجمن علوم تشریح ایران- پژوهش
کمیته پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/23 | 

سال 1370 بود که تشکیل انجمن علوم تشریحی کلید زده شد. هسته‌ی اول تشکیل انجمن با استادی فرهیخته و شخصیتی علمی که ریشه در درخت تنومند علم تشریح و جراحی داشت تشکیل شد و آن فرد شخصی نبود جز زنده یاد دکتر حسین حکمت. البته همراه ایشان جوانترها نیز هم‌چون دکتر جغتایی و دکتر مهدی زاده فعال بودند و در تشکیل انجمن نقش به سزایی داشتند.  استاد حسین حکمت به اندازه‌ی تقریبا 6 دهه به طب کشور خدمت نمود و تا آخرین لحظات عمر خود با انجمن همکاری داشت که یادش گرامی باد. در ابتدا فعالیت‌ها در انجمن بیشتر رنگ و بوی تشریح بدن را داشت و حتی بحث بافت شناسی را نیز برخی از دوستان غیر خودی می پنداشتند. اما با درایت اعضا کمیته‌ی مرکزی و ارتباط دانش آموختگان با مراکز علمی و دانشگاهی دنیا انجمن پوستین کهن خود را پاره کرد و قدم در دنیای بی کران علوم سلولی و ملکولی گذاشت. چرا که از اول نیز این علوم شاکله‌ی اصلی پیکر موجودات زنده را تشکیل می داد و تشکیل بدن بدون این اجزا طبیعتا ممکن نیست. امروزه ارتباط بین زیر واحدهای علوم تشریح با دنیای علوم بالینی و جراحی حد و مرزی را نمی شناسد و هر کدام از متخصصین علوم تشریحی در زمینه‌ی خاص علاقه مندی خود با دیگر گروه های علم پزشکی مشغول به تحقیق و پژوهش می باشند. این حیطه از علوم اعصاب گرفته.....تا بیولوژی تولید مثل در سطح وسیعی گسترده است.
در این برهه از زمان انجمن در چهار کمیته‌ی آموزش، پژوهش، دانشجویی و بین المللی به فعالیت خود مشغول است، ضرورت دارد فعالیت‌های پژوهشی انجمن در کلیه‌ی زمینه های علمی اعم از انجام پروژه‌های تحقیقاتی، تشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌ها شکل گرفته و گسترده شود، که در این راستا تشکیل کارگاه‌ها شاید نقش کلیدی داشته باشد. چرا که موجب دانش افزایی و توانمندی اعضا خواد شد. بدیهی است در این رابطه محدودیتی در مورد ارتباط علم تشریح با دیگر علوم (سلولی-ملکولی، آْناتومی بالینی و جراحی و....) وجود ندارد. لذا بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای پیوسته و وابسته تقاضا می شود که جهت فعال نمودن این کمیته در انجام پروژه‌های علمی به یاری انجمن بیایند و انجمن نیز در صورت توانایی با آن‌ها همراه خواهد بود. تشکیل سمینارها و کارگاهها می تواند از آناتومی بالینی و جراحی گرفته... تا تکنیک‌های پیشرفته علوم سلولی و ملکولی را در بر داشته باشد. 
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find-1.66.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب