انجمن علوم تشریح ایران- اخبار
حذف هزینه انتشار مقالات در چهار شماره آتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم:
هزینه انتشار مقالات از نشریه علوم تشریح ایران در چهار شماره آتی حذف شد و فعلا هزینه ای دریافت نمی شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.60.43.fa
برگشت به اصل مطلب