انجمن علوم تشریح ایران- اخبار
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/3 | 
97/03/03
  • بررسی امکان تولید مثل انسان در فضا . آدرس روبرو را دنبال کنید : https://t.me/iv?url=http%3A%2F%2Fen.iraaaas.com%2F%3Fp%3D54436&rhash=7e9810846e0a54
  • بررسی اثر انجماد در میزان متیلاسیون DNA اسپرم. انجماد اسپرم در اثر آسیب های ساختاری و بیوشیمیایی، منجر به کاهش حرکت، زنده مانی و توان باروری اسپرم می شود.متیله شدن DNA یکی از تغییرات اپی ژنتیکی است که نقش مهمی در تنظیم بیان ژن ایفا می کند. اخیراً متیله شدن DNA در اسپرم منجمد شده پستانداران تایید شده است اما هیچ پژوهشی برای ارزیابی اثر انجماد در الگویی اپی ژنتیکی اسپرم صورت نگرفته است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.60.29.fa
برگشت به اصل مطلب