انجمن علوم تشریح ایران- هیات مدیره
هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | 

اعضای هیات مدیره انجمن آناتومی

دکتر محمدتقی جغتائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،  ایران. رئیس انجمن. cv
دکتر محمدحسین اسدی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران،  ایران. مسئول کمیته دانشجویی cv
دکتر غلامرضا حسن زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  ایران. مسئول کمیته آموزش cv
دکتر حسین نیکزاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان،  ایران. مسئول روابط عمومی و بین الملل cv
دکتر علیقلی سبحانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  ایران. مسئول کمیته پژوهش cv
دکتر ایرج امیری  دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران. بازرس انجمن cv
دکتر مهدی مهدیزاده دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،  ایران. دبیر انجمن - خزانه دار cv
دکتر محمد اکبری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  ایران. نایب رئیس انجمن cv
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب