انجمن علوم تشریح ایران- معرفی انجمن
معرفی انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/23 | 
رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.56.22.fa
برگشت به اصل مطلب