انجمن علوم تشریح ایران- دانشجویی
کمیته دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/18 | 

هسته اولیه کمیته دانشجویی از سال 1387 و همزمان با کنگره Apica شروع به فعالیت نموده است. این کمیته در طی سال های ابتدایی با برگزاری چندین کارگاه و با حضور اساتیدی همچون آقای دکتر عمیدی و آقای دکتر بختیاری فعال بوده است . دانشجویان دانشگاه های تهران ، ایران، شهید بهشتی ، تربیت مدرس و بقیه اله از مقاطع تحصیلی متفاوتی در دوره های مختلف به عضویت در این انجمن درآمده اند .

در مدت فعالیت این کمیته جلسات متعددی برگزار شده و از جمله نتایج آن میتوان موارد ذیل را نام برد:

  • عضو گیری و صدور کارت عضویت
  • کمک در برگزاری کنگره های علوم تشریح که آخرین آن در اردیبهشت ماه سال 95 و در دانشگاه شهید بهشتی برقرار شد.
  • کمک در برگزاری کارگاه های جنبی کنگره علوم تشریح
  • اقدام در برگزاری کارگاه های آموزشی سالانه که آخرین آن در روز های 24 و 25 آبان ماه سال 95 با عنوان کشت سلولی در دانشگاه ایران بوده است.
  • کمک در برگزاری اولین جشنواره آموزشی علوم تشریح در دانشگاه تهران
  • پیگیری و دریافت امتیازات بازآموزی برای کارگاه ها
  • جمع آوری سوابق کنگره های علوم تشریح تا کنون و تهیه یک پکیج

هم اکنون نیز دانشجویان عضو این کمیته با برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم برنامه های مختلفی همچون برگزاری نشست ها ، پانل های تخصصی و آموزشی ، کارگاه ها و قوی تر کردن موقعیت کمیته در فضای مجازی را پیگیری می کنند.

مسئولیت دبیری کمیته دانشجویی از ابتدا تا کنون به عهده دانشجویان زیر بوده است:

جناب آقای دکتر رضا شیرازی

سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری

جناب آقای جواد مهاجر انصاری

سرکار خانم سونیا دادسرشت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم تشریح ایران:
http://isas.ir/find.php?item=1.101.17.fa
برگشت به اصل مطلب